Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy vialifeless lifeless
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaasiek1231 asiek1231
2549 51fc
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viabe-awesome-today be-awesome-today

July 06 2015

czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

July 02 2015

5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viamisiaczek95 misiaczek95

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamadadream madadream
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viamisiaczek95 misiaczek95
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamisiaczek95 misiaczek95
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa

June 23 2015

0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaMissTake MissTake
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaWeroniikaa Weroniikaa
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viagoraca-czekolada goraca-czekolada

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viamadadream madadream

June 21 2015

3767 e099
Reposted fromktosiowa ktosiowa

przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę

ale       jeszcze jeszcze

czekam       przychodzisz

no to jeszcze

czekam

nie przychodzisz

ano to już

[nie przypuszczałem]

— Miron Białoszewski, "!O!"
Reposted fromjemrobaki jemrobaki
3880 90d3
Reposted fromktosiowa ktosiowa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl