Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaWeroniikaa Weroniikaa
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Sponsored post

May 04 2015

3146 4369
3...2...1...
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

April 27 2015

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamadadream madadream
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viabluelagoon bluelagoon
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viabluelagoon bluelagoon
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszarakoszula szarakoszula
7890 0a29
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamajkey majkey
Reposted fromciarka ciarka viaWeroniikaa Weroniikaa
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaWeroniikaa Weroniikaa
popatrzeć? nieeeeee..
chętnie poleżę obok Ciebie! 

April 22 2015

Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaWeroniikaa Weroniikaa

March 25 2015

0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viaszarakoszula szarakoszula
4427 c472
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viaWeroniikaa Weroniikaa

March 09 2015

8117 716d 500
Reposted fromosaki osaki viaMissTake MissTake

March 08 2015

1647 7fe8
a nie Brzechwa?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

March 03 2015

0229 caca 500
Reposted byNotForYou NotForYou

March 02 2015

Rozprawa sądowa, głos ma prokurator:
- Wnoszę o otwarcie okna.
- Uchylam.
Reposted fromgolomp golomp viabe-awesome-today be-awesome-today
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...